Start

cropped-1_primary_logo_on_transparent_305x63.png

Bullerbyn2020 Vi bygger framtidens smarta bostäder och samhällen! 

Det bästa av två världar, Framtid och dåtid är viktig för utveckling.

Bullerbyn2020 är ett community/kvarter/samhälle där vi använder naturens resurser på ett smart sätt, för att skapa tryggare och bättre bostadsmiljöer, för alla som bor där. Samtidigt förbättrar vi klimatet för resten av världen. Varje Bullebyn2020 projekt fungerar som ett eget utvecklingscentrum för hållbart, smart byggande och en självförsörjande framtid. För att lyckas med det behöver vi föra samman mjuka och hårda värden.

Vi gör det utan att skala bort komfort, trivsel. Tvärt om. Vi bygger det på ett nytt smartare sätt. För att få mer av allt, utan att förstöra miljön.

Genom att kombinera framtidens teknik med ett historiskt smart levnadsätt, skapar vi en ny mångfald, framtidens kvarter för lyckligare människor.

Bullerbyn2020 är ett ”gated community” utan synliga barriärer. Helt anpassat efter dagens levnadssätt och högt ställda krav. Vi är inga extremister på något sätt, vi vet att historien har mycket att lära oss i framtiden.

Vi tänker och investerar lite smartare och sundare.

Vi skapar balans mellan plus/klimatsmart och minus/klimatförstörande.

Vi vet att historien har många bra lösningar och sunda värderingar.

Vi vet att framtiden inte blir bättre om vi inte tittar på historien.

Vi vet att utveckling är bättre än propaganda

Vi vet att alla kan bidra, varje människa är unik och värdefull.

Upp ↑