Energismart

Det viktigaste för en hållbar framtid är energiförsörjning kontra energiförbrukning. Utvecklingen går framåt i rasande fart, nya effektivare produkter utvecklas hela tiden. Det som ansågs omöjligt för 10 år sedan, är passerat med råge idag. Vindkraft, solceller, solpaneler ”vattenvärme”, vattenkraft, avlopp ”biogas”, återvinning, distribution av överskotts el ”passiv inkomst”, kompostering. Listan kan göras lång.

ECO SL grundprincip. Att kombinera olika modeller, processer, produkter och på så sätt skapa synergieffekter som ger mervärde. Effektiva och smarta lösningar som sänker energiförbrukningen, samtidigt effektiviserar vi energiproduktionen.

Bygg rätt, bygg klimatsmart. Byggnaden i sig själv kan bidra till sänkta koldioxid nivåer, vilket kallas plushus, nollhus, energihus, mm. Val av material, lokala inköp, industrielltillverkning och integrerad energismart teknik redan från början. Det håller byggkostnaden nere och gör hela byggprocessen mer miljövänlig. Viktigast av allt är den positiva klimatpåverkan Bullerbyn2020 bidrar till.

Vattenfall ger enkla råd att spara energi. Bullerbyn2020 löser helheten.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: