Helheten

Grunden för Bullerbyn2020 är självklart det geografiska läget och dess förutsättningar. Att bo nära en storstad (1-3 mil) är viktigt av flera anledningar, arbete, skola, umgänge, sjukvård, etc.

Varje smart funktion vi investerar i fyller en kretslopps liknade funktion. Med sol, vind och vatten som största energiförsörjning skapar vi möjligheter att kombinera komfort med ekologiskt bra saker. Antik lövskog och träd försöker vi spara på området, det klimatkompenserar gratis och bidrar till en genuin känsla.

Hus och byggnader uppförs med med fokus på energieffektivitet. Men självklart finns det utrymme för design och personlighet. Bullerbyn2020 har två områden för bostäder, Framtiden och Arvet (en kombination av ny och klassisk design/arkitektur).

Aquaponic system ger närodlad fisk. Fisken ger i sin tur möjlighet att odla grönsaker året runt. Stall och ladugård med egen djurhållning bidrar till trivsel och närproducerat kött, mjölkprodukter, ägg.

Centrumhuset fungerar som samlingsplats med, pool/SPA/bastu, vinterträdgård, Aquaponic odling, kontorshotell och gårdsbutik. Försäljningen i gårdsbutiken ger utomstående möjlighet att köpa närodlade ekologiska grönsaker, kött och fisk. Butiken ger inkomster till community och bidrar på så sätt till ett Bullerbyn2020 där företag, privatpersoner  kan samverka och utvecklas.

Unga och gamla delar med sig av erfarenheter som bidrar till trivsel och utveckling. Det geografiska läget bidrar till ökad trygghet, större frihet. Utformningen av communityt skapar naturliga gränser, lika säkert som ett gated community (inhägnat område), men, utan synliga barriärer. Vi kallar det för ett Microsamhälle.

Med IoT=Internet of Things får man kontroll över, hemmet, kylskåpet, bilen, energiförbrukning, kollektiv trafiken, samåkningstider och mycket mer.

Den bästa beskrivningen av helheten, blir således Bullerbyn2020.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: